Gammel Norsk Spelsau

Noen av sauene våre.

Her på garden har vi Gammel Norsk Spelsau, flotte hardføre dyr som passer bra til det driftsopplegget som vi har her.

De har et veldig sterkt flokkinstinkt - ser du en så er ikke de andre langt unna. De er gode mødre som lammer lett og er flinke til å ta vare på lamma sine, vi har de først og fremst som beiteryddere etter kyrne.

Oppvakte dyr som alltid er på vakt når noen nærmer seg
Væren vår Thorin (står bakerst) er tydelig interessert i damene