LINKER.

Linker til hjemmesider vi gjerne besøker....

Hundeklubber :

<   
Norsk kennel klub     >
<   
Norsk retriever klubb     >
<   
Flat coated retrieverklubben ( Sverige )     >
>   
Norsk lundehund klubb     >
<   
Norsk buhund klubb     >
<   
Elverum hundeklubb     >
<    Norsk collie klubb
    >
<    Norsk puddelklubb    >

Andre hundesider :

      Kennel Kilago - 0ppdrett av pyreneerhund
<    Flat coated retriever society - England    >
<    Kennel Walkup - oppdrett av flat coated retriever   >
<    Isis og Elwood's hjemmeside - flat coated retriever  >
<    Aleena's hjemmeside - flat coated retriever    >
<    Ny valp.no   >
<    Tony dyktig flat - hundogfriluftsliv    >

<    Det finnes linker til andre norske oppdrettere på hjemmesidene til raseklubbene   >

Flat oppdrettere i utlandet :

<    Downstream - Storbritania   
>
<     Lliantrussa - Storbritania    >
<     Almanza - Sverige    >
<     Boppalooza - Sverige    >
<     Caci - Sverige    >
<     Comics - Sverige    >
<     Oflanagan - Sverige   >
<     Toffedream - Sverige    >
<     Tårpilen - Sverige    >
<     Legend of Crudy - Italia    >
<     Agniola - Polen    >
<     Jubilance - Ukraina    >Landbruk :

<    Norsk bonde og småbrukarlag    >
<    Tine - Norske meierier    >
<    Debio - kontrollorgan for økologisk landbruk    >
<    Felleskjøpet - der vi kjøper bla. hundemat    >
<    Gardsplassen - aktuelt landbruksstoff    >
<    Bedre gardsdrift    >
<    Nationen - distriktenes riksdekkende dagsavis    >
<    Geno - avlsorganisasjon for Norsk Rødt fe    > 
<    Avlsorganisasjon for Sidet Trønder Nordlandsfe   >
<    Avlsorganisasjon for Jersey kyr   >
<    Hedemark hobbyfjærfeklubb    >